Onze diensten

Zorg op maat, aan huis

ChantlZorgt biedt persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding thuis. Wat u maar wenst! U heeft altijd zelf de regie over uw eigen leven en hoe u de zorg wenst te ontvangen. Het stimuleren van zelfredzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel. Hierdoor kunnen mensen die afhankelijk zijn van zorg langer thuis wonen.

Wat is er mogelijk:

 • 1 tot 24 uurs zorg
 • wondzorg
 • zorg en begeleiding bij dementie
 • begeleiding naar een activiteit zoals: Fysiotherapie, ziekenhuis e.d
 • verpleegtechnische handelingen zoals: kathetariseren ( vrouw), katheterverzorging, injecteren, sondevoeding, stomazorg of zwachtelen/ steunkousen.
 • ontlasten van naaste familie door professionele oppas service met zorg.
 • ALS gespecialiseerde verzorging (zie aparte uitleg).
Vakantie zorg

ChantalZorgt biedt verzorging, verpleging en begeleiding op uw vakantie adres in de provincie Zeeland. Alles wat u vanuit thuis gewend was te ontvangen aan zorg kan gewoon voortgezet worden bij ChantalZorgt. Ontspannen op vakantie, genieten van het mooie Zeeuwse land en toch de zorg ontvangen die u nodig heeft.

 • kortdurende of intensieve zorgmomenten
 • wondverzorging, katheterzorg e.d
 • hulp bij wassen en aankleden
 • 24 uurs bereikbaarheid voor zorg vragen
 • begeleiding
 • gespecialiseerde oppas als uw naasten even ontlast willen worden.
Palliatieve zorg

ChantalZorgt biedt ook zorg thuis tijdens de laatste levensfase. Van specialistische verzorging tot het begeleiden van de naaste familieleden. De zorg wordt goed afgestemd op de behoefte van de cliënt. Een extra wasje draaien of een nacht blijven slapen om familie tot rust te laten komen hoort er allemaal bij. We creëren rust zodat er thuis waardig afscheid genomen kan worden in uw eigen vertrouwde omgeving.

ALS gespecialiseerde zorg

De slopende spierziekte ALS. Er komt een moment waarop u als partner of naasten niet meer (alleen) voor uw familielid met ALS kan zorgen.  Wanneer dit moment is aangebroken hopen we dat u contact opneemt met ChantalZorgt. Chantalzorgt is bij het ALS centrum geschoold voor kwalitatieve zorg voor ALS cliënten.

 • non invasieve thuis beademing
 • 1 tot 12 of 24 uurs zorg
 • alle bijkomende zorg rondom wassen en aankleden
 • begeleiding voor u en uw familie
 • stervensbegeleiding thuis
Dagbesteding, kleinschalig en in huiselijke sfeer bij “out of the blue stables”.

Op onze boerderij kunt u terecht voor begeleiding met behulp van onze paarden en andere boerderij dieren. Dit alles in een huislijke sfeer, individueel of een kleine groep (max 4 personen). U kunt heerlijk genieten van het buiten leven, de dieren verzorgen of tuinieren. Een leuke activiteit zoals bakken of schilderen e.d behoren allemaal tot het programma van de dag. Elk seizoen zullen de activiteiten aangepast worden naar een bijbehorend thema.

Begeleiding met behulp van paarden: De begeleiding kan individueel en in groepsverband en is gericht op zo goed mogelijk functioneren en behoud en bevordering van zelfredzaamheid door het oefenen van bepaalde vaardigheden.
Dit kan in verschillende vormen: verzorging, grondwerk, spelletjes, rijden, longeren:

 • Kijken naar het gedrag van de paarden en hun omgeving
 • Verzorgen van de paarden en hun omgeving
 • Fysiek contact met de paarden bijvoorbeeld door aanraken, borstelen, wandelen of rijden.
 • Mennen met paard en wagen.
 • Spelletjes met de paarden bijvoorbeeld samen met je pony/paard een parcours afleggen terwijl je ernaast loopt

Hierbij gaan wij uit van de mogelijkheden en houden rekening met eventuele beperkingen van die u heeft. De speciale begeleiding is op maat en daarom geschikt voor iedereen.

Mogelijke doelen in de begeleiding:
 • Plezier, ontspanning, jezelf kunnen zijn, tot rust komen
 • Jezelf leren (her)kennen en om leren gaan met eigen emoties
 • Stressreductie en verhogen van de frustratietolerantie
 • Empowerment door ontwikkelen van kracht en leiderschap (verantwoordelijkheid (terug) nemen, zelfstandigheid, consequent zijn, nemen van eigen beslissingen)
 • Oefenen met concentratie en leren omgaan met omgevingsprikkels
 • Leren omgaan met structuur en leren plannen en organiseren
 • Evenwicht / balans
 • Verbeteren van sociale en communicatieve vaardigheden, zoals samenwerken, luisteren, hulp leren vragen, hulp geven, (lichaams)taal leren begrijpen
 • Uitbouwen van liefde en vertrouwen
 • Vergroten van het zelfvertrouwen en eigenwaarde
 • Leren omgaan met je beperking of aandoening
 • Een vorm van zelfredzaamheid en weerbaarheid
 • omgaan met het laten afnemen van faalangst en spanning
 • vergroten van probleemoplossend vermogen
 • Het leren (h)erkennen van eigen grenzen en die van een ander
 • Verbeteren van stemming